Info voor koorleden en ouders (laatste update: 18 augustus 2020)